Afscheid Nico van Ruiten LTO Glaskracht

Voorzitter Nico van Ruiten is gisteren tijdens zijn afscheidsreceptie bij de Tuinderij in De Lier benoemd tot Erelid van de vereniging LTO Glaskracht Nederland. Hij ontving deze unieke onderscheiding uit handen van bestuurslid Leo van der Lans met wie Van Ruiten de afgelopen tien jaar intensief samenwerkte.

Harmonie met het zuiden, een sterkere verbinding met overheden en milieuorganisaties en een stabiele vereniging zijn onder het bewind van deze voorzitter zichtbaar tot stand gekomen. Ondanks de crisisperiode hield Van Ruiten zijn ogen altijd gericht op de belangen en toekomstperspectieven van de sector. Op de kernthema’s van LTO Glaskracht Nederland zijn voor de leden belangrijke resultaten geboekt. Zo zijn er grote stappen gezet naar energiezuiniger telen, is de aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sector enorm toegenomen en is de samenwerking met (regionale) overheden versterkt. “Het erelidmaatschap is een waardering voor de manier waarop Van Ruiten zich altijd heeft ingespannen voor de glastuinbouwsector én de vereniging”, aldus Van der Lans.

Tjerk Wagenaar, tot voor kort voorzitter van Stichting Natuur & Milieu, sprak tijdens de afscheidsreceptie ook zijn waardering uit voor de inspanning die Van Ruiten leverde om de glastuinbouwsector sneller te verduurzamen. “Nico heeft de sector perspectief gegeven door zijn persoonlijk stijl van enthousiasme en verbinding. Daarbij altijd inspelend op de maatschappelijke trends, zoals klimaatverandering, waterkwaliteit en innovatie.”

De vertrekkend voorzitter reageerde dat hij afscheid neemt van een zeer afwisselende en uitdagende baan binnen een vooruitstrevende sector en vereniging. Van Ruiten liet weten trots te zijn op de innovatiekracht van de ondernemers, die daarmee in de wereld voorop lopen in het duurzaam produceren van bloemen, planten en groenten. “De glastuinbouwsector biedt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en wereldproblemen. Onze sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze aarde, het verminderen van chronische ziekten, de klimaatverandering en uiteraard de Nederlandse economie. Deze rol van de glastuinbouw is nog onderbelicht, maar biedt grote kansen voor de toekomst”, volgens Van Ruiten.

De luchtzuiverende varen die Van Ruiten als cadeau van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) op het podium van Dewi Hartkamp kreeg aangeboden en die naar hem werd vernoemd, is een voorbeeld van zo’n kansrijke innovatie voor een gezonde leefomgeving. “Een goed verhaal en een prachtig product, daar moeten we nog sterker in worden”, reageerde Van Ruiten.

Met het programma Verantwoorde Glastuinbouw gaat LTO Glaskracht Nederland nog sterker focussen op de verduurzaming en vergroening van de sector om daarmee in te spelen op maatschappelijke uitdagingen. Dit programma werd vandaag officieel door Ruud Paauwe, directeur van LTO Glaskracht Nederland, in de vorm van een boek en een korte film gelanceerd. Tijdens de overdracht van het voorzitterschap ontving aankomend voorzitter Sjaak van der Tak uit handen van Nico van Ruiten het eerste exemplaar van het boek “Voorwaarts Mars: de circulaire kas als kans voor de toekomst”. Van der Tak treedt per 1 oktober aan als voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Thans is hij nog burgemeester van de gemeente Westland.