Goede test GeoPower Oudcamp

De eerste welltest van aardwarmteproject GeoPower Oudcamp in Maasland bracht voldoende kuubs water van een hoge temperatuur omhoog om te voldoen aan de basislast van de acht deelnemende glastuinbouwbedrijven. De welltest vond in het eerste weekend van september plaats. Aan de tweede boring wordt nu door het Duitse DrillTec gewerkt, aldus de assistent-projectmanager van het aardwarmteproject tegenover Groente- en SierteeltNet.

Sinds ongeveer half juli wordt er geboord bij dit aardwarmteproject. De boorlocatie ligt op een stuk grond van GeoPower Oudcamp dat ligt tussen paprikakwekerij De Westhoek in Maasland en de snelweg A20 in. Volgens Patrick Dekker, assistent-projectmanager van het aardwarmteproject, waren zowel de resultaten van de productie- als de injectietest goed genoeg om meteen verder te gaan met de tweede boring.

Definitieve cijfers over de potentie van de eerste put, het aantal kuubs per uur dat omhoog komt en hoeveel energie er nodig is om het afgekoelde water weer via de injectieput de grond in te brengen, worden later pas bekend omdat alle data die bij de welltest is opgedaan op dit moment nog geanalyseerd worden. “De watertemperatuur lijkt in ieder geval op de 96 graden uit te komen.” De eerste boring ging tot een diepte van 2900 meter.

Tweede sectie geboord
Op 9 september is gestart met de tweede boring die naar verwachting 2800 meter diep gaat. De tweede boring had afgelopen maandag al een diepte van 1600 meter bereikt. Inmiddels wordt er nu voor de tweede sectie geboord. VB Geo-Projects uit De Lier is ook al gestart met het aanleggen van het warmtenetwerk in de Oudcampsepolder. Het vergt namelijk een aantal maanden voordat alle acht aandeelhouders zijn aangesloten op de aardwarmtebron. Deze week worden er grote warmtewisselaars geplaatst in het pomphuis bij de boorlocatie. De planning is dat in januari 2018 het eerste warme water naar de deelnemers gaat.