Lans aan de slag met de Priva Deleafing Robot.

Eerste telers aan de slag met bladsnijrobot

Op 14 juni, op de eerste dag van de GreenTech 2016, wordt de Priva Deleafing Robot geïntroduceerd in de markt. Wereldwijd is deze robot het eerste product dat de teler een economisch verantwoord alternatief biedt voor het handmatig verwijderen van bladeren in de tomatenteelt. Drie vooraanstaande telers uit het consortium dat betrokken is bij de ontwikkeling van de robot, Lans, Prominent en Vereijken Kwekerijen, gaan met de robot aan de slag. De Priva Deleafing Robot is de eerste in een serie oplossingen voor automatisering van gewashandelingen in de tuinbouw. Op de GreenTech worden de officiële namen van zowel deze eerste robot als de familienaam van de serie bekend gemaakt.

Co-creatie met telers

De nauwe betrokkenheid van een grote groep telers bleek essentieel in het project: alleen de telers kunnen de praktische toepasbaarheid van de robot écht goed beoordelen. En dat is waar tijdens de ontwikkeling veel aandacht aan is geschonken. Aan de ontwikkelingen en het testen ging een andere keuze vooraf, namelijk de keuze voor de handeling die als eerste geautomatiseerd zou worden. De keuze voor bladsnijden was een logische keuze omdat de risico’s voor de teler hierbij te overzien waren.

Telers overtuigd

De robot is bestemd voor telers die de ambitie hebben de gewashandelingen te automatiseren. Doordat de robot naast de menselijke arbeidskrachten kan opereren en een deel van de gewashandelingen voor zijn rekening kan nemen, is het mogelijk om de automatisering geleidelijk in te voeren. Drie vooraanstaande telers uit het consortium dat betrokken is bij de ontwikkeling gaan met de robot aan de slag. Dit maakt hen de eerste bedrijven in de wereld waar robotica onderdeel uitmaakt van gewashandelingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Vanaf 14 juni is het mogelijk om een pre-order te plaatsen, zowel op de GreenTech als online via de website van Priva.

Robotica als dienst

De manier waarop de bladsnijrobot wordt opgenomen in bedrijfsvoering, verschilt feitelijk niet van de arbeid door mensen. De inzet wordt als dienst aangeboden zodat de teler direct profiteert van de voordelen die het product biedt voor het bedrijf zonder een terugverdientijd van meerdere jaren.

Toekomst

Bladsnijden bij tomaten is pas het begin. Deze eerste generatie van geautomatiseerde gewashandelingen gaat leiden tot meer toepassingen, zoals andere gewassen en handelingen, bijvoorbeeld het oogsten van komkommers.

Voor meer informatie:
Priva Group
Zijlweg 3
2678 LC De Lier
Postbus 18
2678 ZG De Lier
T +31 (0)174 522 600
F +31 (0)174 522 700

Mail Priva Bezoek de Priva website