"Totale waterhuishouding Westland is hier bij gebaat"

“Totale waterhuishouding Westland is hier bij gebaat”

Als eerste deelnemer en mede-initiatiefnemer is tomatenbedrijf Lans voor velen hét uithangbord van het project Rainlevelr. Inmiddels doen 25 teeltbedrijven mee, maar Wilko Wisse van Lans is nog altijd bereid om de meerwaarde en laagdrempeligheid van het project uit te dragen. “De totale waterhuishouding van het Westland is hier bij gebaat.”

De mijlpaal van 25 deelnemers werd eind 2019 gehaald, ambitie is uiteraard om dit jaar verder te groeien. Het is de eenvoud van het systeem die de basis vormt van het succes: een klep, niveaumeting en een klimaatcomputer. “Je moet het niveau van je waterbassin kunnen weergeven en beschikken over een aflaat. Dus moet het bassin worden vervangen of moet er nieuw zeil in, dan kun je na een bescheiden investering deelnemen. Doe mee, het Westland zal u dankbaar zijn.”

Vrijwillige basis
De eerste borden van deelnemers aan Rainlevelr zijn inmiddels ook te bewonderen op teeltbedrijven in Oostland. “Wat voor Westland geldt, heeft ook betrekking op andere dichtbevolkte glastuinbouwgebieden. Met elkaar hebben we een heel groot oppervlak waar water opvalt, in het Westland is dat – volgens de eigen nieuwsbrief van Rainlevelr - zelfs 25% van de totale oppervlakte. Als je dat water kunt opvangen en aflaten, dan is dat pure winst.”

Groentennieuws