Zuiveringsinstallatie gekocht

Poseidon verwijdert natrium, behoudt nutriënten

Kwekers dienen per 1 januari 2018 te voldoen aan de zuiveringsplicht voor spuiwater. Speciaal voor kwekers die spuien om natrium te lozen, heeft Moor Filtertechniek de Poseidon ontwikkeld, een installatie die dankzij speciale membraantechnologie (patent pending) natrium uit het spuiwater verwijdert met zoveel mogelijk behoud van nutriënten. Dit is mogelijk doordat natrium een andere elementgrootte heeft: het nanofiltratiemembraan laat natrium door en houdt nutriënten tegen. De elementen kunnen op deze wijze van elkaar gescheiden worden. Deze installatie is getoetst door de BZG Commissie en als positief beoordeeld.

Voordelen
De belangrijkste voordelen van de Poseidon zijn:
•Voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. spuiwaterlozingen
•Verlagen van natriumgehalte in de schoondrainsilo
•Behouden van zoveel mogelijk nutriënten (besparing)
•Makkelijk te installeren (plug-and-play)
•Vooruitlopen op toekomstige regelgeving
•Lagere operationele kosten door laag stroomverbruik en lage onderhoudskosten

BZG zuiveringseis
De Poseidon voldoet aan de wettelijke zuiveringsrendementseisen. Om er zeker van te zijn dat aan deze zuiveringseis van verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen wordt voldaan, wordt actief kool toegepast om de laatste procenten af te vangen. Actief kool is een speciaal behandelde koolstof die door adsorptie allerlei stoffen aan zich kan binden. Actief kool adsorbeert organische materialen zoals gewasbeschermingsmiddelen. Het water na de nanofiltratie is al zeer schoon, waardoor het actief kool erg lang meegaat en waardoor de onderhoudskosten laag zijn.

Milieu investeringsaftrek
Door te investeren in de Poseidon kan gebruik gemaakt worden van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De Poseidon valt onder milieucode F2346 (36% MIA + 75% VAMIL).

Waterzuiveringstechniek
Ee van de participanten van het project is Royal Brinkman. Hun bijdrage aan het project is een logisch gevolg van de ‘Bedrijfsscan waterstromen’. Deze scan geeft een overzicht van knelpunten alsook een helder advies ten aanzien van verbeterpunten in de waterstroom op het glastuinbouwbedrijf. De Poseidon is het resultaat van een strategische samenwerking; mogelijk gemaakt door de inbreng van kennis op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en waterstromen van Royal Brinkman in combinatie met de kennis van Moor Filtertechniek op het gebied van membraan- en filtratietechnieken.

Groentennieuws