Wat wij belangrijk vinden

Waarden en missie van Lans

Het DNA van Lans bevat de volgende waarden:

  • Samenwerking: Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot betere prestaties.
  • Innovatie: Zonder innovatie geen toekomst.
  • Organisatie: Een goede prestatie vereist een goede organisatie.
  • Duurzaamheid: Draagvlak vanuit de samenleving is nodig om op lange termijn succesvol te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de glastuinbouw. Lans geeft hier invulling aan door bij al haar beslissingen de 3 P’s (People, Planet, Profit) mee te laten wegen.
  • Betrokkenheid: Lans wil dicht bij haar medewerkers en klanten staan. Zij bepalen in belangrijke mate het succes van Lans.

Missie

Lans wil een top tomatenproducent zijn die door haar samenwerking met collega-telers schaal- en kostenvoordelen weet te realiseren en die door samenwerking in de keten goede marges weet te bereiken. Hierbij staat de vraag van de klant altijd centraal . Lans wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn, waar medewerkers uitdagingen en kansen vinden en met plezier werken. Lans zoekt altijd naar vernieuwing. Om kosten te verlagen, om marges te verbeteren.

Sterk in Samenwerkingen

Lans is sterk in samenwerken en daardoor ook een speler van formaat geworden in de sector. Door onze samenwerkingen weten we wat er speelt op allerlei vakgebieden die we tegenwoordig horen te beheersen om bij de top te horen. We hebben samenwerkingen met verschillende collega-telers op verschillende vakgebieden zoals zaadveredeling, ICT, uitzendbureau, energie, verpakken, sales.

Bekijk de samenwerkingen van Lans

Innoveren om bij de top te horen

Innovatie hoort bij onze slogan “Waar nieuwe ideeën groeien”. Onze samenwerkingen zijn innovaties en binnen deze samenwerkingen ontwikkelen we nieuwe innovaties.

Voorop lopen met innovaties op ICT gebied om onze medewerkers van allerlei administratieve registraties te ontzien door app’s te ontwikkelen voor teelt-technische zaken en arbeidszaken.

Ook innoveren we in duurzame energie om steeds groenere energie te gaan gebruiken zoals aardwarmte of restwarmte om onze kassen te verwarmen en in CO2 te voorzien. Waar mogelijk innoveren we in groene gewasbescherming om een natuurlijk evenwicht te hebben in onze kassen. We innoveren in duurzame verpakkingen en marketing om klanten aan ons te binden voor een constante hoogwaardig kwaliteitsproduct jaarrond.

Lans innoveert en investeert ook constant intern om met de beste middelen te telen om hoogwaardig product te telen.

Een betrokken zelfstandige organisatie

We hebben een jong zelfstandige organisatie die zelf de locaties op het gebied van teelt en arbeid leiden. Zijn altijd opzoek naar verbeteringen voor een kwalitatief goed product te telen en te telen waar een klant om vraagt. Dit vraagt ook om een flexibele houding van onze organisatie om onze klanten te voorzien van hun vraag. Onze organisatie is ook bezig om kosten te verlagen door te innoveren in arbeid verlichtende maatregelen of robotisering.

People, mensen zijn heel erg belangrijk voor Lans

Binnen Lans is er veel aandacht voor onze medewerkers. De werkomstandigheden zijn geoptimaliseerd door de ARBO-maatregelen in acht te nemen en te investeren in arbeid verlichtende maatregelen. Door betrokkenheid te creëren zijn medewerkers ook innovatief en kan een organisatie doorgroeien.

Meer over onze medewerkers

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een maatstaf voor ondernemerschap

In de hedendaagse tijd is MVO niet meer weg te denken. De basis principes voor Lans hierin zijn People, Planet en Profit (de drie P ‘s). Lans vind het belangrijk dat de onderneming midden in de samenleving staat en opent haar deuren voor haar omgeving. Hieronder verstaan we collega ‘s, omwonenden, politiek, maatschappelijke organisaties en alle belangrijke stakeholder. Wij willen graag ondernemen en jaarrond (tros)tomaten telen in Nederland. Ons inzien kan dat niet zonder een goede inzet voor de maatschappij, het nemen van verantwoordelijkheid en ondernemen met de drie P ‘s.