Teelt

Lans en de teelt van tomaten

Lans teelt voor diverse markten jaarrond verschillende typen (tros)tomaten. De teelt is buitengewoon belangrijk voor Lans om tomaten van de hoogste en beste kwaliteit te kunnen garanderen. Hiervoor zijn de diverse vestigingen uitgerust met de modernste middelen en up-to-date kassen. Tijdens de teelt zijn teeltmiddelen zeer belangrijk, zoals water, meststoffen, gewasbescherming en arbeid. Lans tracht op een verantwoorde wijze te telen, dat betekent waterrecycling, efficiente inzet van meststoffen en vergaande biologische inzet bij de gewasbescherming. Bij de arbeid is het belangrijk, dat de kwaliteit en kosten hand in hand gaan.