Energie

Efficiënt omspringen met energie

Energie is in de tuinbouw een belangrijke productiefactor. Bij een tuinder die gebruik maakt van groeilicht is die factor nog groter. Er wordt dan namelijk niet alleen voor het verwarmen van de kas energie gebruikt, maar ook om groeilicht toe te voegen.
Om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan, beschikt Lans over 14 WKK-installaties (Warmte/Kracht-Koppeling), die in totaal zo’n 35 MW elektra kunnen produceren per uur.
Naast WKK-installaties krijgen we ook warmte van de aardwarmtebron Geopower Oudcamp om meerdere kassen te verwarmen op onze locatie op Herenwerf. Hierdoor hebben we minder gasverbruik van de WKK-installaties.

WKK-installaties

De WKK-installatie is een grote motor met een generator. Deze generator zet gas om in elektriciteit. Bij dit proces komt warmte vrij wat gebruikt wordt voor het verwarmen van de kassen. Ook de CO2 die vrijkomt wordt na zuivering gebruikt in de kas. Door extra CO2 beschikbaar te stellen wordt de natuurlijk groei en het produceren van tomaten flink bevorderd. De elektriciteit wordt gebruik voor het groeilicht in de kas of als het groeilicht niet nodig is, terug geleverd aan het net.

Veel tuinders in Nederland beschikken over WKK-installaties voor het verwarmen van hun kassen. Hierdoor is de glastuinbouw een speler geworden op de elektriciteitsmarkt.

Gas dat wordt gebruikt door WKK-installaties wordt veel efficiënter benut dan bij een elektriciteitscentrale. Het koelwater van de WKK wordt namelijk geheel gebruikt voor verwarming van de kas en niet – zoals bij elektriciteitscentrales – vernietigd.