Waterbeheer

Het beheer van water

Naast licht en warmte is water van het grootste belang voor de goede teelt van tomaten en uiteraard vele andere gewassen in en buiten de kas. Een goed beheer van het beschikbare water voor de teelt is dus van groot belang. Water is tevens het middel waarin we de voor de plant benodigde meststoffen mee geven. Elke plant heeft hiervoor een druppelaar, die het water geleidelijk bij de planten beschikbaar stelt. Middels het watersysteem, in vaktermen ook wel de substraatruimte genoemd, wordt het water met de meststoffen richting de druppelaars getransporteerd.

Op jaarbasis is er gemiddeld per hectare (10.000 m2) tussen de 15.000 tot 20.000 m3 (dat is 15.000.000 tot 20.000.000 liter) water nodig voor de teelt. Als niet al het water van een watergift wordt opgenomen door de plant, wordt een deel opgeslagen in de substraatmatten, zijn deze verzadigd dan lekt het water in de recirculatiegootjes. Dit betekend dat het teveel aan water wordt opgevangen en wordt getransporteerd naar de vuil water silo. Vanuit deze silo gaat het door een UV filter om plantaardige en andere verontreinigingen aan te pakken. Het gezuiverde recirculatiewater gaat dan naar de schoon water silo. Dit water kan weer gebruikt worden voor een nieuwe gift van water in de kas. Mooie van dit systeem is, dat door de recirculatie, alle meststoffen behouden blijven.

Beschikbaar water is er voor ons bedrijf op drie manieren:

  • Hemelwater/regenwater, al het regenwater dat op de daken van de kassen valt vangen we op in hemelwaterbassins. Deze worden in de regel aangelegd naast de kassen en de grote varieert van 1.000 m3 per hectare tot 3.500 m3 per hectare.
  • Omgekeerde osmose, bij dit proces wordt grondwater opgepompt en gefilterd, dit met name omdat ons grondwater in de regel zout is. Het schone, zoete water is beschikbaar voor de teelt en wordt in het hemelwaterbassin gepompt. Het zoute water (dit wordt ook wel brijn genoemd), dat overblijft na het osmose proces wordt terug gebracht in de bodem.
  • Leidingwater, is er niet voldoende regenwater (langere periode van droogte) en er is niet voldoende water beschikbaar uit de osmose of er is geen omgekeerde osmose aanwezig, dan zal het bedrijf leidingwater gaan innemen. Dit water moet uiteraard worden gekocht.

Lozen

Door het recirculatiesysteem hoeft het bedrijf in principe geen water, dat gebruikt wordt voor de teelt te lozen. Middels een waterzuiveringssysteem op alle locaties kunnen we al ons water intern hergebruiken.