Oddział uprawy i pakowania

Burgerweg

Contactpersonen

Operationeel Manager Westland: John Hoogeveen
Email: j.hoogeveen@lans.nl 
Telephone: +31 (0) 628903312

Junior Arbeidsmanager: Mark Molendijk
E-mail: m.molendijk@lans.nl
Telefoon: +31 618783059

Teeltmanager: Cees Maan
E-mail: c.maan@lans.nl 
Telefoon: +31 628903313

Technische dienst: Theus van Leeuwen
E-mail: t.vanleeuwen@lans.nl 

Verpakkingshal:
E-mail: halbw@lans.nl 
Telefoon: +31 613431520

PAKOWANIE

W Burgerweg średnie pomidory gałązkowe marek Harvest of Health i Bella Donna są pakowane w 5-kilogramowe kartony. Pudełka są napełniane w szklarni i ważone na linii pakującej, a także oczywiście sprawdzane pod kątem jakości. Burgerweg dostarcza również część swoich pomidorów do Greenpack za pomocą pojemnika do zbiorów, co jest również zautomatyzowane przez linię układania i paletyzowania w hali pakowania.