Cultivare si ambalare

Burgerweg

Contactpersonen

Operationeel Manager Westland: John Hoogeveen
Email: j.hoogeveen@lans.nl 
Telephone: +31 (0) 628903312

Junior Arbeidsmanager: Mark Molendijk
E-mail: m.molendijk@lans.nl
Telefoon: +31 618783059

Teeltmanager: Cees Maan
E-mail: c.maan@lans.nl 
Telefoon: +31 628903313

Technische dienst: Theus van Leeuwen
E-mail: t.vanleeuwen@lans.nl 

Verpakkingshal:
E-mail: halbw@lans.nl 
Telefoon: +31 613431520

AMBALARE

Pe Burgerweg, roșiile medii de tip ciorchine ale mărcilor Harvest sau Health și Bella Dona sunt ambalate în cutii de 5 kg. Cutiile sunt umplute în seră și cântărite la linia de ambalare, plus bineînțeles verificate pentru calitate. Burgerweg furnizează, de asemenea, o parte din roșiile sale către Greenpack în ambalaje pentru recoltare, care este, de asemenea, complet automatizat printr-o linie de stivuire și paletizare în hala de ambalare.