Awards

Ranking The Grower 2013 (categorie Groenteteelt)

In 2013 is Lans Ranking The Grower geworden in de categorie Groenteteelt. De jury keek dit jaar in het bijzonder naar het energiebeheer van de tuinbouwbedrijven.

Ranking the Grower is een initiatief van KAS Magazine, een product van TuinbouwCommunicatie. TuinbouwCommunicatie is tevens uitgever van GTT Magazine, HortiBiz Magazine, GroenteNet, SierteeltNet, TuinbouwTV, TuinbouwMarktplaats en TuinbouwJobs. Jaarlijks gaat de redactie op zoek naar de ‘parels’ onder de tuinbouwondernemers op basis van specifieke kwalificaties. De jury van Ranking The Grower 2013 stond voor een enorm lastige keuze tussen een aantal heel verschillende ondernemers die ieder op hun eigen, fantastische manier invulling geven aan energiebesparing,” aldus Erik Titulaer, directeur Tuinbouwcommunicatie en voorzitter van de jury. “Sommige zaken zijn nauwelijks te vergelijken”, zei hij. “Bij de keuze voor de meest energieke teler hebben we het breed benaderd en gekeken naar verschillende aspecten: de historie, de visie, de veelzijdigheid, de drijfveren en de ambassadeurfunctie die deze persoon en bedrijf ten tonele spreid. Dit maakte de opdracht voor de jury bijzonder lastig en daardoor zijn in enkele categorieën de uitslagen wellicht verrassend.” Titulaer zei dat RankingThe Grower 2013 ook een compliment is voor het programma Kas als Energiebron. ‘Dit programma betekent veel voor de sector en verkeerd in een lastige tijd door de opheffing van het PT. We willen het programma, de telers en de geboekte resultaten nog eens goed in het zonnetje zetten.”

Hieronder volgt de jurybeoordeling:

Lans verdient een eerste plek omdat het bedrijf een duidelijke visie heeft waarin energiebesparing een duidelijk het speerpunt is, aldus de jury. Er wordt geïnnoveerd op allerlei zaken die energie betreffen en dat al een groot aantal jaar. Al in 2006 toonde Lans het lef om een gesloten kas zonder luchtramen (Optimakas) te bouwen. Er wordt in die kas inderdaad energie bespaard, maar minder dan gehoopt en de opbrengsten bleken niet structureel hoger. Lans noemt de kas onder aan de streep geen ‘winstpakker’. Wél leverden de teelten in deze kas ongelofelijk veel leerzame aspecten op. Heel de sector heeft daarvan meegeprofiteerd terwijl de minpunten voor rekening kwamen van het bedrijf. “Iedereen heeft van hun ellende geleerd en vooral gezien hoe het niet moet”, aldus de jury. Zo werd veel geleerd over de luchtbehandelingskasten en de effecten daarvan op het klimaat en gewas.

De standvastige visie over energiebesparing blijkt ook uit de brede range aan andere initiatieven die Lans onderneemt. “Gelooft men ergens in, dan wordt dit ook snel getest op bruikbaarheid”, aldus de jury. Zo wordt met Zeeuwse landbouwers gewerkt aan een biogasinstallatie, de Groene Poort, probeert men aardwarmte te realiseren voor de twee bedrijven in Oudcampsepolder, er worden nieuwe technieken getest zoals ontvochtigen van de kaslucht

Agrarisch Ondernemer 2007

Tomatentelers Cees en Leo van der Lans zijn in Zeist uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer 2007. De jury kon niet om de absolute voorlopers van de schaalvergroting in de glastuinbouw heen. De prijs wekt voor volgers van de land- en tuinbouw geen verbazing, hooguit het feit dat Lans hem nu pas krijgt. De jury onder leiding van Aalt Dijkhuizen toonde zich met name geïmponeerd door de onophoudelijke drang naar groei en vernieuwing van de broers uit Maasland. De broers Cees en Leo van der Lans hebben samen met hun zonen een tomatenbedrijf van in totaal 52 hectare op diverse locaties in het Westland en Zeeland.

“Voortdurend zijn Cees en Leo van der Lans bezig om de teelt van tomaten te verbeteren. Technische ontwikkelingen in de sector beginnen veelal vanuit deze onderneming”, aldus het juryrapport. Een voorbeeld daarvan is belichting in de tomatenteelt en de bouw van de Optimakas. Ook met de exploitatie van eigen wkk’s en het lucratief afzetten van stroom via de APX liepen de Van der Lansen voorop. Verder was de sale- en leaseback constructie die ze enkele jaren geleden samen met de Rabobank voor hun kassen ontwikkelden spraakmakend.

“Belangrijk is dat de broers steeds verder hun vleugels uitslaan. De ondernemers nemen geen genoegen met een status quo, maar zijn voortdurend op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden. Daarnaast zijn Cees en Leo van der Lans bereid hun kennis te delen met collega’s en nemen zij zijn verantwoordelijkheid in de belangenbehartiging van de glastuinbouw.” Deze laatste opmerking in het rapport duidt op de rol van met name Leo van der Lans in de totstandkoming van Glaskracht Nederland en de daarop volgende fusie met de glastuinbouwpoot van LTO Noord.

De verkiezing van Agrarisch Ondernemer is een iniatief van het Agrarisch Dagblad. Sponsors zijn ABN-AMRO, Gibo Groep en Vion Food Group.

World Salad Grower of the Year 2006

Vrijdag 3 november jl. ontvingen Leo van der Lans en Wilko Wisse van Lans, Maasland, de trofee van World Salad Grower of the Year 2006 uit handen van Astrid Duque, the trade and business adviser for ProExport Colombia, the Colombian Government Trade Bureau. In het Amsterdamse Okura-hotel, waar gasten uit de tuinbouwsector vanuit de hele wereld bij elkaar waren, kregen Van der Lans en Wisse het juryrapport en de award.

Het juryrapport vermeldt dat: “de award aan Lans toegekend is door de nooit afnemende drive om te innoveren, en door de introductie van nieuwe technologieën en teeltmethodes. De nadruk bij Lans ligt bij het zoeken naar schonere manieren om te telen, betere kwaliteit te produceren, met een betere smaak. Lans investeert op het gebied van arbeid in arbeidsverlichtende maatregelen, terwijl besparing van de fossiele brandstoffen ook de aandacht krijgt getuige de investeringen in WKK-installaties”.

De trofee is een initiatief van World Grower, onderdeel van Grower, het vooraanstaande Engelse tuinbouwblad. De award wordt gesponsord door Sainsbury’s en ondersteund door Horti Media en de Hortifair.