Lans weer een locatie toegevoegd aan Rainlevelr

1 nieuwe deelnemer aan Rainlevelr

Per 1 november telt Rainlevelr 47 deelnemers, goed voor een areaal van 262 hectare netto glas. Daarmee is er sinds 1 september 1 deelnemer bijgekomen, goed voor 13 hectare glas. Rainlevelr is een project van het Hoogheemraadschap van Delfland waarin telers hun bassin uitlenen om bij zware regenbuien water op te vangen. Zowel bij nieuwe als bestaande silo’s en bassins is aansluiting mogelijk.

Het Hoogheemraadschap is voornemens het project in 2022 meer budget te geven, zo werd dit najaar bekend. Op 18 november wordt over de begroting vergaderd.

Groentennieuws