Stolze - project Lans Dinteloord

Lans Dinteloord

Locatie: Dinteloord
Nederland Teelt: Grove trostomaten
Oppervlakte: 80.000 m2
Type installatie: Elektro- en watertechnische installatie
Realisatie: 2018

De tomatenkwekerij in Dinteloord is alweer de zesde locatie van Lans. Begin dit jaar is gestart met de bouw van de eerste fase en naar verwachting zullen de eerste planten in week 42 gepoot worden. In totaal bestaat het project uit 4 fases die in ongeveer 5 jaar tijd gerealiseerd worden. Uiteindelijk zal de locatie in Dinteloord zo’n 35 hectare groot worden.

Gericht op de toekomst
De eerste fase bestaat uit 8 hectare en omvat de bouw van uiteraard de eerste kas, maar daarnaast ook de corridor met kantoren, kantine en kleedruimte, het ketelhuis, de watertechnische ruimte en een sorteerloods voor het sorteren en verpakken van de tomaten.

Bij het ontwerp en de bouw van de eerste fase is al volop rekening gehouden met de uitbreiding van de overige 3 kassen. Het ondergrondse leidingwerk ligt er al voor een groot deel en de basis voor onder andere de silo’s is gelegd. Ook is er op het terrein ruimte ingecalculeerd voor uitbreiding van de loods, het ketelhuis en het bassin.

De centraal geplaatste corridor verbindt de vier toekomstige kassen met elkaar. Om de techniek centraal te houden, wordt de techniek zoveel mogelijk in de corridor geplaatst. Denk hierbij aan de warmteverdeling, druppel- en drainunit en de dagvoorraden.

Waarom Dinteloord?
Operationeel directeur Erwin van der Lans: “Nadat we hadden besloten uit te willen breiden, hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht. Uiteindelijk kwamen we bij dit tuinbouwgebied in Dinteloord uit. Logistiek gezien is het een ideale locatie omdat het op de route ligt tussen onze locaties in het Westland en Rilland. Een ander voordeel is dat er in dit gebied al een samenwerking was tussen andere kwekerijen voor het water- en gasnetwerk en wij hier bij konden aansluiten.”

In de kas
In de kas zijn de kappen breder dan gebruikelijk. De kas is hierdoor lichter omdat er minder aluminium nodig is en er meer glas aanwezig is. Voor het glas is gekozen voor Cultilene 5% diffuus glas. Dit werkt ook goed in de winter wat betreft de lichtdoorlaatbaarheid.

Ook de paden zijn breder, 1.92 meter in plaats van 1.60 meter. Hierdoor heeft Lans minder verwarmingsbuizen, teeltgoten en druppelslangen nodig. Per m² blijft het aantal planten wel gelijk, de planten staan alleen dichter op elkaar.

Watertechniek
In de watertechnische ruimte zijn we op dit moment druk bezig. Zo worden de units in bedrijf genomen en de silo’s opgebouwd. Lans heeft ervoor gekozen om de silo’s binnen te plaatsen om ziektes, algengroei en slijtage te voorkomen. Per kas wordt een aparte vuil en schoon drainwatersilo geplaatst in de watertechnische ruimte, zodat de waterstromen gescheiden blijven.

Voor het zuiveren van water werd de afweging gemaakt, gebruik maken van het gezamenlijke zuiveringsplan van de regio Nieuw Prinsenland of alles in eigen beheer houden. Vanwege de kwetsbaarheid van de tomaten en de verschillende eisen met betrekking tot zuivering, is de keuze uiteindelijk gevallen op het in eigen beheer houden van de zuivering. Net als op de andere locaties maakt Lans gebruik van de Poseidon natriumverwijderaar. Dankzij de Poseidon kunnen zij al het water hergebruiken en hoeft er niet geloosd te worden.

Elektrotechniek
Op dit moment wordt alle elektra aangesloten in de watertechnische ruimte, wordt de software aangesloten en wordt alle elektra geïnspecteerd door onze inspectie afdeling.

Bij Lans zijn ze al bekend met de Priva klimaatcomputer en ook op de locatie in Dinteloord gaan zij met Priva werken. Het verschil met de nieuwe locatie ten opzichte van de bestaande locaties is dat de onderdelen water, klimaat en energie apart zijn ondergebracht in de CPC. Bij een eventuele storing in één van de drie onderdelen, zullen de andere twee onderdelen hier geen hinder van ondervinden en blijven werken.

Flexibiliteit
‘Flexibel’ is een woord dat goed bij de organisatie past. Erwin van der Lans: “Flexibiliteit zit in ons DNA. Het is belangrijk om flexibel te zijn in de levering naar klanten, maar ook in de samenwerking met onze medewerkers en leveranciers. Ondanks dat het bedrijf steeds groter wordt, vinden we het belangrijk om persoonlijk te blijven in de omgang met onze medewerkers, klanten en leveranciers.”

Dat die flexibiliteit in het DNA zit is ook te zien op de nieuwe locatie. Zo is er voor het eerst gekozen om te werken met verschillende dagvoorraden voor de verschillende kassen en kunnen de nodige aanpassingen voor de volgende fases makkelijk uitgewerkt worden.
Zo veel mogelijk wordt geautomatiseerd en er wordt al rekening gehouden met de komst van robots in de toekomst. Op de nieuwe locatie worden straks grove trostomaten geteeld, maar door de flexibele inrichting kan eventueel makkelijk overgestapt worden naar andere soorten teelten.