Tuinders in West-Brabant willen 100.000 ton CO2 per jaar besparen

Tuinders in West-Brabant willen 100.000 ton CO2 per jaar besparen

*De tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland slaan de handen ineen
met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy. De partijen tekenen een intentieverklaring om
de restwarmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van niet recyclebare afvalstromen in
te zetten in de kassen. Dit project - Osiris - heeft als doel om samen een CO2-reductie te
realiseren van ruim 100.000 ton CO2 per jaar. Dit is te vergelijken met de jaarlijkse CO2-
uitstoot van ruim 31.000 huishoudens. Een belangrijke mijlpaal voor de tuinders op hun
weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw. Om dit te bereiken, hebben de partners een
passende SDE++ regeling van de overheid nodig. Deze regeling moet investeerders helpen
het verschil tussen prijzen voor fossiele brandstoffen en duurzame alternatieven op te
heffen.*

ln de moderne afvalenergiecentrale ReEnergy zet SUEZ jaarlijks 360.000 ton niet-recyclebaar
afval om in energie en grondstoffen. Maar dit kan nog beter. De reststromen zoals restwarmte en
CO2, kunnen goed worden benut in de glastuinbouw in de regio. Bij de teelt van groente, fruit en
sierplanten in het glastuinbouwgebied Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland - een
coöperatie van glastuinbouwondernemers in Dinteloord - wordt nu nog aardgas gebruikt. De
warmte en CO2 die hiermee worden geproduceerd, kunnen ook door SUEZ ReEnergy worden
geleverd, zodat deze reststromen op een goede manier kunnen worden hergebruikt.

“Als tuinders delen wij de ambitie uit het Tuinbouwakkoord om tegen 2040 een klimaatneutrale
glastuinbouw te realiseren. Onze samenwerking met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy is
een goed voorbeeld van systeemintegratie: het afval van de één, is grondstof voor de ander.
Hiermee zijn we in staat om op korte termijn het jaarlijks aardgasverbruik met bijna 100 miljoen
m3 te verminderen en levert deze ketensamenwerking ons een besparing op van 100.000 ton
CO2 en 63.000 kilo stikstof per jaar in de gemeente Steenbergen”, vertelt Ardie van Honk,
adviseur verduurzaming namens Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland.

Huidige SDE++ regeling niet passend
Voor het afvangen van restwarmte en CO2, de aanleg van leidingen en de levering van energie aan
de glastuinbouw is een investering van 100 miljoen euro nodig. Met het oog op de aanleg en het
beheer van de leidingen die de warmte en CO2 naar de glastuinbouwgebieden transporteren, is
SUEZ in overleg met netwerkbedrijf Enpuls Warmte Infra. Deze dochteronderneming van de Enexis
Groep ontwikkelt en realiseert warmte infrastructuur.

De partners hebben voor het project de steun van de overheid nodig om het verschil tussen
‘fossiele’ kostprijzen en duurzame alternatieven op te heffen. Voor het dekken van dit verschil is de
huidige SDE++ regeling namelijk niet passend, omdat hierin nog geen categorie is opgenomen
voor de afvang van CO2 en levering van deze CO2 aan de glastuinbouw.

“De projectpartners rekenen op de overheid om de subsidieregeling SDE++ 2021 wel passend te
krijgen voor dit project. Hierbij is enige haast geboden, omdat de installatie van SUEZ ReEnergy in
2023 in groot onderhoud gaat”, zegt Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy. “Een
investeringsbeslissing moet hierdoor uiterlijk eind 2021 worden genomen De reden hiervoor is dat
de levertijd voor installatie-onderdelen - zoals warmtewisselaars en reactoren - een lange
aanlooptijd hebben. Ondertussen starten we wel de vergunningsprocedures op.”

“Dit project sluit aan bij de plannen voor een regionaal warmtenet, dat deel uitmaakt van het
beleidsplan Regionale Warmtestructuur van RES West-Brabant”, vertelt Mark Bouw, manager
Warmte Infra bij Enpuls. “Dit project maakt het dus mogelijk om een aanzienlijke positieve impact
op de energietransitie in de provincie te realiseren.”