Groeilicht

Belichten voor jaarrond productie

Groeilicht is niet meer weg te denken uit de glastuinbouw in Nederland. Na het gebruikt in de bloemen en planten is rond de eeuwwisseling ook de glasgroenteteelt begonnen met het gebruik van groeilicht. Het grote voordeel van het gebruik van groeilicht in de tomatenteelt is dat hierdoor een jaarrond tomaten geproduceerd kunnen worden. Zodat de consument zo dus altijd kan rekenen op een constante aanvoer en kwaliteit.

Een ander groot voordeel van een jaarrond produceren is dat de arbeid meer over het jaar verdeeld kan worden zodat er minder gebruik moet worden gemaakt van seizoenskrachten.

Lans heeft een kas met ledlampen die een daglichtspectrum geven als groeilicht. (zie foto hieronder)
Grotendeels maakt Lans gebruik van hogedruknatriumlampen voor het groeilicht.