Meststoffen

Efficiƫnte inzet van meststoffen voor de optimale teelt

Door het gebruik van substraatmatten is het gebruik van meststoffen optimaal. De meststoffen worden direct aan de watergift toegevoegd. Iedere week wordt er van het water aanwezig in de substraatmat een monster genomen en geanalyseerd welke waarden de meststoffen hebben. Aan de hand van deze waarden worden er nieuwe meststoffen toegevoegd. Door deze manier van werken krijgt de tomatenplant een goede mix van meststoffen aangeboden en worden er geen meststoffen verspild. Komt er bij een watergift teveel water in de goot, dan wordt dit water afgevoerd naar een vuilwatersilo. Het water van de vuilwatersilo wordt gezuiverd enteruggebracht naar de schoonwatersilo. Vanuit de schoonwatersilo wordt het water weer hergebruikt voor de teelt van de tomaten. Hierdoor komen er geen meststoffen in aanraking met de bodem.