Substraat

Lans streeft efficiente teelt na en doet dat middels substraatteelt

Alle tomaten van Lans worden op substraat geteelt. Dit wil zeggen dat de planten niet wortelen in de volle grond, maar de planten worden op goten in een substraat gezet. Het substraat bestaat uit matten met daarin steenwol. Ieder jaar bij de teeltwisseling worden de matten vernieuwd. De oude maten worden gerecycled. Het voordeel van het telen op substraat is dat het ‘wortelklimaat’ veel beter te regelen is t.o.v het telen in de volle grond. Voedingsstoffen en water worden bij substraatteelt optimaal benut.

Zie hier informatie over het substraat en duurzaamheid.

Hieronder een uitleg over substraat van de website van Grodan

Voordelen

Het gebruik van steenwolsubstraat biedt vele voordelen. Door het gecontroleerde fabricageproces is dit groeimedium van een constant hoge kwaliteit. De steriele productie onder extreem hoge temperatuur maakt dat het gegarandeerd schoon is en geen verontreinigingen bevat. Dankzij de unieke hydrofiele vezel is de teelt op steenwolsubstraat bovendien uitermate goed beheersbaar. De tuinder kan gericht water en voedingsstoffen toedienen om een optimaal teeltresultaat te bereiken. Van verspilling is geen sprake meer. Door de efficiënte inzet van water en voedingsstoffen is de opbrengst per vierkante meter hoog en het energieverbruik per eenheid product laag. Verder is het materiaal licht van gewicht, dus makkelijk hanteerbaar. En, last but not least, kan steenwol eenvoudig worden hergebruikt. Kortom, een duurzaam en milieuvriendelijk product.

  • Constante, gecontroleerde kwaliteit
  • Schoon: bevat geen verontreinigingen
  • Optimaal stuurbereik
  • Hoge opbrengst van hoge kwaliteit
  • Besparing op water en voedingsstoffen
  • Lager energieverbruik
  • Makkelijk hanteerbaar
  • 100% recyclebaar
  • Duurzaam en milieuvriendelijk